Onduidelijkheid stage eerstejaars MBO-V

Eerstejaars studenten van de opleiding MBO-Verpleegkunde zijn vol goede moed op stage gegaan. Dit had een oriënterend karakter. In verband met het coronavirus is de situatie veranderd en zijn er bij sommigen wat onduidelijkheid over of deze stage wel of niet doorgaat. Hieronder lees je hoe ROC Menso Alting daarmee omgaat. 

Beleid oriƫnterende stage

Op 13 maart is er een brief gestuurd waarin werd aangegeven dat de oriënterende stages van de eerste jaars studenten MBO-Verpeegkunde zijn gestopt.
Nadat op 16 maart de scholen dicht gingen, werd er vanuit diverse instellingen gevraagd of een student toch weer verder kon gaan met de stage. Netwerk Zon heeft daarover een brief gestuurd, zie cursieve tekst hieronder. 
Die regels hanteert ROC Menso Alting ook. We willen daarbij aansluiten bij het beleid van de instellingen.

Regels die wij hanteren

De regels die ROC Menso Alting stelt voor haar studenten:  

  • De studenten zijn niet verplicht om aan de oproep van de instelling te voldoen, ze mogen daar gaan bijspringen maar het hoeft niet. Ze mogen dat op de dagen doen waarop ze anders de oriënterende stage liepen. 
  • Instellingen zijn verantwoordelijk voor de studenten. Studieloopbaanbegeleiders houden contact met de studenten.
  • Er wordt, als een student tot nu toe (nog) geen Praktijkovereenkomst had ondertekend, momenteel ook geen overeenkomst gemaakt.
  • Studenten laten aan hun studieloopbaanbegeleider weten of ze op vrijwillige basis met hun stage doorgaan, of ergens anders een bijdrage in de zorg doen.

Brief van Netwerk Zon aan instellingen

Op 13 maart 2020 is een brief gestuurd met het beleid aangaande het Coronavirus en stages. Hierin werd aangegeven dat de oriënterende stages van de eerstejaars studenten Mbo-Verpleegkundige van de Groningse ROC’s (Noorderpoort, Alfa-college en ROC Menso Alting) tot nader orde zijn gestopt. Let op: het gaat niet om de reguliere parttime stages, deze zijn al doorgegaan.

Inmiddels is bekend dat studenten geen fysiek onderwijs meer volgen, en zijn er vragen van stageinstellingen of de oriënterende stages toch door kunnen gaan. Vanuit de ROC’s is er geen bezwaar om de stages door te laten gaan. 

Graag wijzen wij er op dat ook hierbij de lijn van het Ministerie OCW aangehouden wordt, namelijk dat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers voorop staat. De student mag aangeven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen met de stage wil doorgaan of niet.

Stage-instellingen kunnen (als zij dit willen) contact opnemen met de studenten die bij de desbetreffende instelling de oriënterende stage deden. Studenten kunnen aangeven of zij wel of niet willen doorgaan met de stage, en geven dit ook door aan Netwerk ZON en hun SLB’er/ coach.

De begeleiding vanuit school zal op afstand plaatsvinden. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid van de dagelijkse begeleiding van de studenten bij de stage-instelling ligt.