• BPV Onderwijs & Opvoeding

Regelen van een stage

Je zoekt zelf een stage via: www.stagemarkt.nl. Hier kun je stagebedrijven vinden die erkend zijn voor jouw opleiding. Kijk dus goed of het bedrijf ook erkend is voor jouw opleiding. Als je hulp nodig hebt bij het vinden van je stage, kun je contact opnemen met je BPV-coördinator (Albertine Bastiaan).

Vervolgens neem je zelf contact op met de instelling om te vragen of ze een stageplaats voor je hebben. Zorg dat je tijdens dit gesprek de juiste gegevens bij de hand hebt (periode, urenaantal e.d.).

Praktijkovereenkomst

Als je een stageplek hebt gevonden vul je op de website het aanvraagformulier POK in, die vind je onderaan deze pagina. Nadat je het formulier (volledig) hebt ingevuld ontvang je binnen vijf werkdagen je praktijkovereenkomst (POK) in je schoolmail. De POK moet voor de start van je stage getekend zijn door jou en je stagebegeleider. Vervolgens maak je twee kopieën (een voor het stagebedrijf en een voor jezelf) en lever je het origineel twee weken voor de start van je stage in bij de administratie. Je mag de getekende POK ook scannen en mailen naar bpv@rocmensoalting.nl. Je mag pas starten met stage wanneer je je POK op tijd getekend ingeleverd hebt. 

Als je vragen hebt over de praktijkovereenkomst, mag je contact opnemen met de stage coördinator. 

Verklaring Omtrent Gedrag

Voor stages in het kinderwerk wordt altijd een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor de vervulling van een specifieke taak of functie in je stage.

De VOG kun je online of op papier aanvragen. Een online aanvraag wordt door je stagebedrijf klaargezet, hiervoor heb je een DigiD (www.digid.nl) nodig. Voor een aanvraag op papier heb je een aanvraagformulier nodig, dit formulier krijg je van je stagebedrijf of je kunt hem downloaden op www.justis.nl. Vervolgens lever je het formulier in bij het gemeentehuis.

Als je geen strafblad hebt, heb je de VOG binnen twee weken in huis. Heb je wel een strafblad, dan moet uitgezocht worden of je wel of geen VOG kunt krijgen. In dat geval kan het tot acht weken duren voor je hem in huis hebt.

Tijdens en na je stage

Informatie over de inhoud van de BPV vind je in de BPV-boeken van jou opleiding (zie hiernaast).

Aan het einde van je stage vul je de urenregistratie in. Deze moet je samen met je eindbeoordeling bij de administratie inleveren.

Contactgegevens

BPV-coördinator
Albertine Bastiaan - Krikke
a.bastiaan@rocmensoalting.nl
050-5244587
Kamer 0.15b

Aanvraagformulier POK