Corona - vragen en antwoorden

In dit bericht vind je de coronamaatregelen op een rij. In de eerste plaats de maatregelen zoals die nu voor onze school gelden. Het duurt soms even voordat precies helder is wat de overheidsregels concreet betekenen voor onze school. Ook is het vaak zoeken naar de best mogelijke oplossingen die binnen deze regels mogelijk zijn. Daarom worden maatregelen soms toch nog weer aangepast. Het is daarom belangrijk om de berichtgeving via de mail en op de website goed te volgen.

Update 1 maart 2021

De deuren van onze school mogen gelukkig weer iets verder open. Naast de praktijklessen, examens en opvang voor kwetsbare studenten kan elke student 1 dag per week naar school. Dit betekent dat sommige klassen 2 dagen naar school kunnen (1 dag voor praktijklessen en 1 dag voor fysiek onderwijs) en de rest van de week de lessen online krijgen. Andere klassen zijn 1 dag op school en krijgen de rest van de week online les. De ontmoeting en begeleiding van het leerproces zijn de komende tijd vooral belangrijk op de dag dat we elkaar weer kunnen zien op school. 

Update naar aanleiding maatregelen 14 december

Op 14 december heeft onze minister president een lock down afgekondigd. Deze heeft ook gevolgen voor onze school.

 • Als er wordt afgeweken van het rooster zal de docent zijn/haar klas daarover informeren.
 • De centrale examens worden verplaatst, met uitzondering van de examens voor de kraamklassen, deze gaan wel door.
 • De praktijklessen van VP4 zijn mogelijk wel op school, de klas wordt hierover geïnformeerd door de docent.
 • Stages gaan gewoon door, tenzij je niet meer op je stageadres mag komen. Overleg dan met je BPV-begeleider.
 • De school is open voor studenten die thuis niet aan het werk kunnen, overleg dit met je SLB-er.

De belangrijkste coronaregels voor iedereen:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van medestudenten en docenten/medewerkers.
 • Was je handen regelmatig, schud geen handen en nies in je elleboog.
 • Heb je klachten? Ga niet naar school, maar laat je testen.
 • Kom je uit een risicogebied, blijf dan 10 dagen thuis en meld dit ook.

In het gebouw

 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Volg instructies die in het gebouw worden aangegeven op en volg de looproutes.
 • Ramen en deuren blijven open voor goede ventilatie.
 • Na je lessen blijf je niet in het schoolgebouw of op de buitenterreinen.
 • Buiten de lokalen adviseren wij dringend een mondkapje te dragen. In het lokaal, als je op 1,5 meter van elkaar zit, mag je hem afdoen.
 • Tijdens de praktijklessen dragen medewerkers een spatscherm.

Vragen?

Er zijn veel vragen die een antwoord nodig hebben. We proberen de belangrijkste te beantwoorden.

Hoe gaan we om met het vermoeden van corona?

 • Bij klachten blijf je thuis, laat je je testen en wacht je de testuitslag thuis af.
 • Als een medewerker bij een collega of student verkoudheidsklachten waarneemt, wordt de betreffende persoon verzocht naar huis te gaan.
 • Als uit de test blijkt dat iemand daadwerkelijk corona heeft, doet de GGD contactonderzoek. De GGD neemt het initiatief.
 • Als blijkt dat iemand op een van onze scholen daadwerkelijk corona heeft, worden op basis van het advies van de GGD eventuele acties uitgezet.

Een student of medewerker is positief getest. Wat zijn de maatregelen?
Wanneer een student of medewerker positief getest wordt op het coronavirus, hebben wij contact met de GGD over de aanpak. Zij houden zich bezig met het bron- en contactonderzoek. Wij volgen de instructies op.

Wanneer er geen aanwijzing is voor verdere besmetting, nemen wij geen aanvullende maatregelen. Mocht er wel aanleiding zijn tot het nemen van aanvullende maatregelen, dan doen wij dit altijd in overleg met de GGD en eventueel de Veiligheidsregio. We volgen steeds de meest actuele richtlijnen van het RIVM.

Ik behoor tot de risicogroep, mag ik dan naar school?
Je kunt in overleg met de teamleider van je opleiding worden vrijgesteld van fysiek onderwijs op school als je behoort tot een risicogroep. Zoek dus contact met de teamleider of via je SLB’er.

Ik ben verkouden, mag ik naar school komen?
Als je verkouden bent of andere corona-gerelateerde klachten (neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak) hebt, blijf je thuis. Laat je testen. En volg zoveel mogelijk het onderwijs online.

Ga je in de herfstvakantie naar het buitenland op vakantie?
Dat hoeft geen probleem te zijn! Maar:

 • Ben je ziek?
  Dan blijf je thuis en ga je niet naar school of stage (bpv). Waar mogelijk volg je online lessen.
 • Kom je terug uit een 'oranje' of 'rood' gebied?
  Dan blijf je de eerste tien dagen thuis (in quarantaine). Ook als je bij thuiskomst (of op de luchthaven) positief op corona bent getest, zijn tien dagen quarantaine verplicht. Je volgt wel zoveel mogelijk online lessen.

Hoe informeren we studenten en medewerkers?
We informeren studenten en medewerkers altijd via de mail zodra er belangrijke informatie te melden is. Je kunt ook op de website kijken voor vragen en antwoorden.

Moet ik een mondkapje dragen op school?
Binnen het mbo-onderwijs wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen als je je buiten het lokaal begeeft. Dit geldt voor studenten en medewerkers. Wanneer je op je stoel in het lokaal zit (en dus op 1,5 meter afstand van elkaar) mag je het mondkapje af doen.

Hoe zit het met de ventilatie in de school?
Ons gebouw voldoet aan de eisen voor ventilatie. Daarnaast doen we ramen en deuren open voor extra frisse lucht.

Is het Meating Point open?
Nee, die is gesloten om drukte te voorkomen. Je moet dus zelf je eten en drinken meenemen en mag het in het lokaal gebruiken.

Kan ik een kluisje huren?
Nee, om drukte te voorkomen verhuren we geen kluisjes.

Kan ik gewoon met het OV naar school?
Ja, dat kan, maar als je met de fiets kunt is dat beter. Als je wel met het OV gaat ben je verplicht een mondkapje te gebruiken.
De lessen zijn in overleg met andere scholen zoveel mogelijk gespreid om teveel drukte in het OV te voorkomen.

Gaat mijn bpv/stage door?
Stages gaan zoveel mogelijk door. Volg wel de richtlijnen van het RIVM goed op en houd je aan de regels van het bedrijf waar je stage loopt. Breng geen anderen in gevaar door onverschillig om te gaan met de coronamaatregelen. Zeker in de zorg brengt dat grote risico’s met zich mee.

Kan ik op buitenlandstage?
Nee, alle buitenlandstages voor dit schooljaar zijn afgezegd.

Ik heb studievertraging opgelopen, wat nu?
We helpen je om je studievertraging in te lopen. Neem daarvoor contact op met je SLB’er.

Kan ik mij nog steeds aanmelden voor een opleiding?
Jazeker! We kijken altijd of we een goede plek voor je kunnen vinden. Neem contact op met de teamleider van de opleiding.

Blijf je met een belangrijke vraag zitten?

Neem contact op met:
050 – 524- 45 80 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.