ROC Menso Alting laagste percentage uitval van Nederland

Van alle ROC’s in Nederland heeft het ROC Menso Alting de laagste uitval. Slechts  1,3% van de studenten haakt voortijdig af. Landelijk is dit percentage 4,6%. Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs  (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald, naar 22.948. Dat zijn er ruim 1400 minder dan vorig jaar.

Complimenten en taart van minister Bussemaker

‘Scholen en gemeenten spannen zich ieder jaar volop in om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie van school  te laten gaan. We komen van ver: enkele jaren geleden vielen er nog meer dan 70.000 jongeren uit.  Mijn complimenten aan alle scholen, instellingen en gemeenten!’ aldus minister Bussemaker. De best presterende instellingen en regio’s ontvangen vandaag een taart om hen te feliciteren met het resultaat. In de bijlage zijn de cijfers van alle mbo-instellingen en regio’s weergegeven.

Aanpak gaat onverminderd door

De positieve resultaten zijn voor Bussemaker geen reden om achterover te leunen. ‘Iedere jongere die de school verlaat zonder diploma is er een te veel, zeker als ze dat wel kunnen halen. Daarom heb ik vorig jaar bekend gemaakt nog minstens vier jaar met de aanpak door gaan te met een nieuwe, scherpere doelstelling van maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters per jaar in 2021,’  zegt minister Bussemaker.

In alle regio’s hebben de scholen en gemeenten samen een nieuw regionaal plan opgesteld om schooluitval te voorkomen,  jongeren in een kwetsbare positie beter te begeleiden en om jongeren die langer geleden uitgevallen zijn, alsnog naar een opleiding of werk te begeleiden.

Tegelijkertijd zijn er ook jongeren voor wie een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar lijkt. Bijvoorbeeld door een complexe thuissituatie, ziekte of beperking. Voor hen heeft een goede voorbereiding op de overstap naar de arbeidsmarkt prioriteit. Met de kans om op een later tijdstip alsnog een startkwalificatie te halen.

Rijksoverheid

Kijk voor meer informatie op de site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/02/21/opnieuw-minder-jongeren-voortijdig-van-school