Onderzoek JOB Monitor: Studenten bovengemiddeld tevreden over ROC Menso Alting

ROC Menso Alting scoort goed in de JOB-Monitor. Studenten van Menso Alting Groningen geven hun opleiding een 7,3 en het aspect school wordt zelfs met een 7,7 beoordeeld! Beide cijfers zijn ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. Landelijk gezien liggen die respectievelijk op een 7,0 en een 6,6.

Onderzoek JOB Monitor

JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, voert als belangenbehartiger van de mbo-studenten elke twee jaar een studenttevredenheidsonderzoek uit. JOB wil hiermee een beeld geven van de tevredenheid van de studenten op alle niveaus. Meer dan de helft van de mbo-studenten in Nederland vulde de vragenlijst in en beantwoorden 76 vragen op verschillende gebieden met een puntenscore. Daarbij ging het om vragen als: word je goed geholpen bij het maken van keuzes tijdens je opleiding? Voel je je veilig op school? Als je weer moest kiezen, zou je dan voor dezelfde school en opleiding kiezen? Ook konden de studenten hun school en opleiding een cijfer geven.

Vandaag zijn de landelijke uitkomsten van de monitor gepresenteerd. Daaruit blijkt dat Menso Alting-studenten over het algemeen zeer tevreden zijn. De tevredenheid over hun school scoort bijna een punt hoger dan het landelijk gemiddelde. De studenten zijn vooral tevreden over het contact met de docenten, de toetsing en examinering en de internetvoorzieningen. Ook zijn ze bijzonder te spreken over het gegeven dat er nauwelijks lessen uitvallen.

De uitkomsten van het onderzoek en mogelijke verbetertrajecten worden teruggekoppeld naar de studenten. ROC Menso Alting gaat de komende jaren aan de slag met de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek.