Alle scholen rookvrij

Vanaf 1 augustus is de campus van ROC Menso Alting en Gomarus College rookvrij. Er mag op het terrein van de school niet gerookt worden. Ook in een straal van 300 meter rondom het terrein is het verboden voor medewerkers, studenten en leerlingen om te roken.  

Rookvrij opgroeien

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij.  Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.  

Boetes bij overtreding

Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben. De sancties voor overtreding zijn niet mis. Zo betaal je als school een boete tussen de 600 en 4500 euro. Verwacht wordt dat de boetes voor rokende personen tussen 60 en 95 euro gaat worden. Handhaving vindt vanaf 1 januari 2021 plaats.