Verder op ingeslagen weg van online onderwijs

Het kabinet maakte dinsdagavond tijdens een persconferentie de nieuwe maatregelen bekend rondom het coronavirus. Voor de MBO-sector blijven de geldende maatregelen in ieder geval tot 20 mei van kracht. Dat is ook de conclusie van de MBO Raad na het gesprek met het Ministerie van OCW. 

Dat betekent dat ROC Menso Alting, Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, Landstede Groep en Terra door blijven gaan op de ingeslagen weg: online onderwijs bieden aan studenten. In uitzonderlijke gevallen kan examinering op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw of bij het stagebedrijf met in achtneming van de RIVM-maatregelen. Deze examineringen vinden alleen plaats als het echt niet anders kan en zonder dat we de student daartoe verplichten. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de studenten die dit jaar hun diploma kunnen halen. In alles wat we doen geldt: de gezondheid van onze studenten en onze collega’s staat voorop. Dat is het allerbelangrijkste.

Mogelijk in de toekomst uitzonderingen voor vormen van praktijkonderwijs

Mogelijk kunnen er in de toekomst ook uitzonderingen worden gemaakt voor vormen van praktijkonderwijs. Het kabinet geeft aan dat het daarvoor nu nog te vroeg is. Eerst wil men meer inzicht om hoeveel studenten dit zou gaan en van belang is natuurlijk ook hoe het virus zich ontwikkelt de komende periode. Besluitvorming over de periode vanaf 20 mei wordt op 13 mei verwacht.

Studievertraging en kwetsbare studenten

We zetten ons maximaal in om eventuele studievertraging te voorkomen en hebben daarbij – samen met de betrokken organisaties – ook nadrukkelijk oog voor onze kwetsbare studenten. Hen ‘erbij houden’ is een gedeelde zorg. Naast regelmatig contact zijn er diverse initiatieven ondernomen om deze groep studenten extra te ondersteunen. 

Andere maatregelen

Andere ontwikkelingen die genoemd mogen worden:

  • Zolang het nodig is werken ook onze medewerkers zoveel mogelijk online vanuit huis.
  • Over de gevolgen en planning van examens word je zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Voor stages geldt dat we aansluiten bij het beleid van de instellingen en de bedrijven. Eventuele begeleiding vindt op afstand plaats.
  • Buitenlandse stages en reizen gaan voorlopig niet door.
  • De aanmelddatum voor nieuwe studenten is vooralsnog met een maand verplaatst, van 1 april maar 1 mei. Dit betekent dat nieuwe studenten langer de tijd hebben om zich te oriënteren op een mbo-opleiding. Aanmelden voor een opleiding is nog steeds mogelijk.