• Gedeeltelijk online onderwijs na de zomer

    14 juli om 09:29 uur

Gedeeltelijk online onderwijs

Na de zomervakantie zullen we gedeeltelijk online onderwijs bieden aan studenten. De eerstejaars studenten krijgen op school zoveel mogelijk les. Daarnaast zullen praktijklessen en studieloopbaan begeleidingsuren weer op school plaatsvinden. Uiteraard wordt alles gedaan met in achtneming van de RIVM-maatregelen.

Studievertraging en kwetsbare studenten

We zetten ons maximaal in om eventuele studievertraging te voorkomen en hebben daarbij – samen met de betrokken organisaties – ook nadrukkelijk oog voor onze kwetsbare studenten. Hen ‘erbij houden’ is een gedeelde zorg. Naast regelmatig contact zijn er diverse initiatieven ondernomen om deze groep studenten extra te ondersteunen. 

Andere maatregelen

Zolang het nodig is werken ook onze medewerkers zoveel mogelijk online vanuit huis. Voor stages geldt dat we aansluiten bij het beleid van de instellingen en de bedrijven. Eventuele begeleiding vindt op afstand plaats. Buitenlandse stages en reizen gaan voorlopig niet door.

Start nieuw schooljaar

De eerstejaars studenten krijgen zoveel mogelijk lessen op school. Informatie over het programma ontvang je in de mail. Overige studenten krijgen de lessen nog online. Verder zijn tweede, derde en vierdejaars tenminste één dag in de week op school voor praktijklessen en studieloopbaan begeleiding. Ook voor jullie geldt dat je via de mail op de hoogte wordt gehouden van je programma.

Zomervakantie

Het is afwachten hoe het virus zich ontwikkelt in de zomerperiode en wat de gevolgen zijn voor de maatregelen. Maar eerst hebben we zomervakantie. Even geen school, online lessen en stage, maar in de relax stand. Een goede tijd gewenst. Pas goed op jezelf en elkaar en heel graag tot over een paar weken!