• We zijn weer gestart

    04 september om 09:29 uur

Gedeeltelijk online onderwijs

We zijn weer los! De introductieweek zit er bijna op en volgende week starten de lessen weer. Helaas moeten wij nog gedeeltelijk online onderwijs aanbieden aan onze studenten. De eerstejaars studenten krijgen op school zoveel mogelijk les. De overige studenten krijgen alleen praktijklessen en studieloopbaan begeleidingsuren weer op school. Uiteraard wordt alles gedaan met in achtneming van de RIVM-maatregelen.

Studievertraging en kwetsbare studenten

We zetten ons maximaal in om eventuele studievertraging te voorkomen en hebben daarbij – samen met de betrokken organisaties – ook nadrukkelijk oog voor onze kwetsbare studenten. Hen ‘erbij houden’ is een gedeelde zorg. Naast regelmatig contact zijn er diverse initiatieven ondernomen om deze groep studenten extra te ondersteunen. 

Andere maatregelen

Zolang het nodig is werken ook onze medewerkers zoveel mogelijk online vanuit huis. Voor stages geldt dat we aansluiten bij het beleid van de instellingen en de bedrijven. Eventuele begeleiding vindt op afstand plaats. Buitenlandse stages en reizen gaan voorlopig niet door.