• Pers. Begeleider Gehandicaptenzorg

Niveau
Niveau 4
Duur
3-4 jaar
Leerweg
BOL / BBL

Wil je je inschrijven voor deze opleiding?

inschrijven

Medewerker Maatschappelijke Zorg-Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg begeleid je cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of een zintuiglijke beperking of een combinatie daarvan.

Het beroep

Je begeleidt cliënten bij persoonlijke verzorging, wonen, school, werk of vrije tijd. Naast uitvoerende taken krijg je ook coördinerende taken. Je draagt bij aan het opstellen van een ondersteuningsplan voor cliënten. Ook beheers je de nodige verzorgende en medische vaardigheden. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg kan onder meer aan het werk als activiteitenbegeleider, woonbegeleider, persoonlijk begeleider, consulent of zorgcoördinator. Ook is het mogelijk om door te stromen naar een opleiding op het hbo, bijvoorbeeld SPH, PABO of Pedagogiek.

Ontdek meer over deze opleiding

Ik werk met mensen met een verstandelijke beperking. Ik vind het heerlijke mensen om mee te werken. Je kunt echt iets voor ze betekenen en je krijgt er veel voor terug.

Toelatingseisen niveau 4

Voor een opleiding op niveau 4 heb je nodig:
- een vmbo-diploma (tl of gl), of
- een overgangsbewijs van de derde naar de vierde klas havo/vwo, of
- een mbo-diploma op niveau 2 of 3.
Heb je een kaderdiploma en wil je een opleiding volgen op niveau 4, dan volgt er eerst een adviesgesprek.

De opleiding

De opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg is op niveau 4. De opleiding duurt 3 jaar. Elk schooljaar bestaat uit vier periodes van ongeveer 10 weken.

De praktijk staat centraal in de opleiding. Dat betekent dat je vanaf het begin van je opleiding te maken krijgt met situaties waarmee je als beginnend beroepsbeoefenaar in aanraking kunt komen. Je krijgt op school regelmatig les van mensen uit het werkveld. Ook zoek je de praktijk op door middel van excursies en instellingsbezoeken.

Tijdens de opleiding leer je omgaan met de verschillende doelgroepen. Je leert jezelf als toekomstig begeleider goed kennen. Dit komt aan de orde in onder andere de volgende lessen: sociale vaardigheden, oriëntatie op doelgroepen, beeldende vakken, methodische vaardigheden, drama en sport. Al in het eerste jaar van je opleiding ga je één dag in de week stage lopen in een instelling van je keuze. Hoe verder in de opleiding hoe meer je in en van de praktijk gaat leren.

Stage

ROC Menso Alting heeft voldoende goede stageplaatsen en werkt hierin samen met Alfa-college, Noorderpoort en Drenthe College. Het is ook mogelijk om een internationale stage te doen!

Kans op werk

Na de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg heb je in het Noorden voldoende kans op werk. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als in negatieve zin.