Gereformeerde scholengroep

ROC Menso Alting Groningen maakt sinds 2008 samen met het Gomarus College deel uit van de Stichting Gereformeerde Scholengroep. De Gereformeerde Scholengroep verzorgt gereformeerd voortgezet onderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en gereformeerd beroepsonderwijs in de stad Groningen. Het College van Bestuur van de GSG is eindverantwoordelijk voor ROC Menso Alting Groningen.

College van Bestuur

Het College van Bestuur van de GSG bestaat uit één persoon. Dhr. Edwin van Hoorn is onze bestuurder sinds 1 mei 2020.

Contactgegevens Bestuur:
Bezoekadres: Vondelpad 4, 9721 LX Groningen
Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: bestuurssecretariaat@gsg.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de school goed wordt bestuurd. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht sluit in zijn handelen en werkwijze aan bij de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ en de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • dr. G.J. Bent, portefeuille bestuur en organisatie 
  • drs. R.H. Bouman RA, portefeuille financiën en bedrijfsvoering
  • prof. dr. A. Huijgen, voorzitter en portefeuille identiteit
  • M.L. Meijer - Noordveld, portefeuille financiën en bedrijfsvoering
  • drs. R. Robbe, portefeuille onderwijs

Contactgegevens Raad van Toezicht:

Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: rvt@gsg.nl