• Ons onderwijs

Onze identiteit

Bij ons leer je je beroep vanuit een christelijke levensvisie. Wij zijn ervan overtuigd dat je met een doel gemaakt bent: God wil dat jij je plaats inneemt in deze wereld. En dat je van waarde bent voor de mensen om je heen. Onze docenten dagen jou daarom uit het beste uit jezelf te halen. Voor jezelf én voor de ander.

Competentiegericht onderwijs

Op ROC Menso Alting krijg je competentiegericht beroepsonderwijs. Competentiegericht betekent dat je in en vanuit praktijksituaties leert. In zo’n praktijksituatie moet je dingen weten (kennis) en je moet dingen kunnen doen (vaardigheden). Daarbij is het belangrijk dat je werkt vanuit een goede beroepshouding.

Leren

Vanaf de eerste schooldag kom je in contact met de beroepspraktijk. Je werkt met praktijkopdrachten. Dit kunnen opdrachten vanuit bedrijven en instellingen zijn. Daarnaast kan je gesimuleerde opdrachten krijgen, bijvoorbeeld in een digitale omgeving. Om deze opdrachten uit te kunnen voeren moet je natuurlijk bepaalde kennis en vaardigheden hebben. Daarvoor bieden we workshops en trainingen aan. Deze worden gegeven door deskundigen op het betreffende gebied. Daarnaast wordt je tijdens je studie begeleid door een coach. Je coach stimuleert je in je ontwikkeling en bespreekt samen met jou regelmatig de voortgang van je studie.

BPV (stage)

Daarnaast kom je de praktijk tegen in de stages. In het mbo wordt dit de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Een BPV-periode duurt 10 tot 40 weken. Dit is afhankelijk van de opleiding die je volgt en het leerjaar waarin je zit.

Ook besteden we veel aandacht aan je persoonlijke kwaliteiten. Deze heb je nodig om een goede beroepsbeoefenaar te zijn, maar ook voor het gewone leven. Je leert dus niet alleen voor je beroep, maar voor het leven. Hierbij kan je denken aan kwaliteiten die eigenlijk voor elk beroep noodzakelijk zijn, zoals initiatief tonen, verantwoordelijkheid nemen, kunnen samenwerken of sociale vaardigheden.

Examinering

Er zijn geen landelijk vastgestelde examens binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Daardoor zijn er op elk ROC andere examens. De inhoud van de examens is gelijk, maar hoe de examens er uit zien en wat je moet doen tijdens een examen kan verschillend zijn. Als je examen doet, kun je een deel van de opleiding halen. Je hebt dan eigenlijk al een stukje van je diploma gehaald. Bij ons op school zijn er drie soorten examens:

  • kennistoetsen (om je specifieke kennis te toetsen)
  • vaardigheidstoetsen (om je vaardigheden te toetsen)
  • proeven van bekwaamheid (om te toetsen of je kennis, houding en vaardigheden kunt combineren en toepassen in een praktijksituatie)

Als je alle examens hebt gehaald, krijg je je diploma. Dit moment kan voor iedereen verschillend zijn.

Naar onze opleidingen