• Studiekosten en Boekenlijsten

Studiekosten

Je hebt gekozen voor één van onze opleidingen. Super! Een frisse start met nieuwe uitdagingen die op je pad gaan komen. Je kunt je afvragen welke kosten hier aan verbonden zijn. Krijg je bijvoorbeeld een studiefinanciering? Moet je lesgeld betalen? Hieronder komen alle belangrijke thema’s aan bod. Je kunt alles teruglezen in het financieel reglement, deze staat een grijs blok. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Boekenlijsten

De lijsten met boeken en licenties worden ieder jaar opnieuw door het opleidingsteam vastgesteld. In mei/juni wordt via deze pagina bekend welke lijsten dat zijn. Je kunt de boeken direct via de webshop bestellen, maar je kunt ook zelf bij de plaatselijke boekhandel je boeken en licenties kopen. Dat bepaal jij! Alleen als het expliciet op de lijst aangegeven staat, dan moet je dit volgen. 

Voor een inschatting van de kosten kijk je bij 'Indicatie van kosten' in het grijze vak. 

Student heeft eigen laptop

Onze studenten nemen zelf een laptop mee naar school om op te werken. Je kunt ervoor kiezen om deze zelf aan te schaffen of te huren. Hiernaast vind je de specifieke informatie waar het apparaat aan moet voldoen. Vanaf mei vind je ook meer informatie over de mogelijkheden om een laptop te huren. 

Les- of cursusgeld

Als je ouder bent dan 18 jaar betaal je les- of cursusgeld voor je opleiding. Als je een BOL opleiding volgt betaal je lesgeld aan DUO. Als je een BBL opleiding volgt, betaal je cursusgeld aan ROC Menso Alting. Hiermee betaal je voor het volgen van lessen, het doen van examens enz. Dit bedrag verschilt per jaar en per opleidingsniveau. De bedragen worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Voor meer informatie over de hoogte van het les- en cursusgeld bekijk de website van DUO.

Studiefinanciering

Als je een voltijdopleiding (BOL) volgt op het MBO en 18 jaar of ouder bent, heb je recht op studiefinanciering. Deze studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs. Het bedrag van de basisbeurs verschilt voor thuiswonende en uitwonende studenten. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. DUO maakt dit bedrag aan het einde van de maand aan je over. Voor meer informatie bekijk de website van DUO.  

Een reisproduct voor de OV-chipkaart valt ook onder je studiefinanciering. Je kunt kiezen voor een week of weekend abonnement. Ook MBO-studenten die nog geen 18 jaar zijn maar al wel een BOL opleiding volgen hebben recht op een reisproduct. Lees hier meer over het aanvragen van een studentenreisproduct. Let er op dat je ook zelf verantwoordelijk bent voor het opzeggen van de studiefinanciering en reisproduct.

Financiƫle tegemoetkoming

Als je jonger bent dan 18 jaar ontvang je nog geen studiefinanciering. Daarom kan het betalen van studiekosten lastig zijn als het gezinsinkomen van je ouders/verzorgers niet toereikend is. De minister van Onderwijs heeft mbo-scholen voor 2018 weer budget gegeven om gezinnen te ondersteunen voor les- en cursusgeld, boeken en andere kosten. Lees hier meer.

Provinciaal studiefonds
Naast deze tegemoetkomingen in de studiekosten kun je je in bijzondere gevallen wenden tot provinciale studiefondsen. Dat doe je dan bij jouw provinciehuis. De provincie Groningen geeft op hun eigen website hier meer uitleg over.